a

Facebook

Twitter

گروه حقوقی میرداد.
همه حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

021-88779341

مشاوره تلفنی09122869230

اینستاگرام

واتساپ

جستجو
منو
 

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

گروه وکلای میرداد > آموزش  > روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

پیرامون حوادث رانندگی که منجر به جرح یا فوت سرنشینان یا اشخاص ثالث می گردد، تشکیل پرونده و پیگیری امور آن می توانند موجب سردرگمی و اضطراب شهروندان شود که اطلاع در مورد روند کاری آن می تواند آرامش خاطر به همراه داشته باشد؛ در راستای روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری اولین گام تنظیم گزارش مرجع انتظامی می باشد به این صورت:

با احترام پس از حضور در محل تصادف فی مابین یک دستگاه خودرو…….. رنگ به شماره پلاک ………………به رانندگی………………… فرزند…………………. به شماره ملی …………………به ادرس……………………………..و عابر پیاده به هویت…………………………. فرزند…………….. که قبل از حضور این جانب توسط عوامل اورژانس به بیمارستان کوثر انتقال یافت و مقصر حادثه طبق اعلام عوامل راهور خودرد پراید به دلیل عدم توجه به جلو می باشد که توسط عوامل کلانتری به پارکینگ دلالت داده شده است و مراتب گزارش گردیده است و به امضا رسیده است.

 

بعد از تنظیم گزارش مرجع انتظامی پرونده به دادسرا ارسال می گردد و در دادسرا راننده خاطر به عنوان متهم مورد بازجویی قرار خواهد گرفت و پرونده در مسیر تحقیقات قرار می گیرد:

۱_استعلام از شرکت بیمه ایران جهت احراز اصالت بیمه نامه

۲_جوابیه شرکت بیمه در مورد تایید بیمه نامه

۳_عودت پرونده از کلانتری…………. به دادسرای ناحیه…………..با روشن شدن دو موضوع مورد درخواست:

الف: متهم اظهار داشت که نسبت به کروکی اعتراضی ندارد

ب: اصالت بیمه نامه احراز گردید

۴_برگ تحقیق از متهم

سوال: حسب گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس فنی تصادفات و شکایت شاکی متهم هستید به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با رانندگی بدون پروانه، چه دفاعی دارید؟ قبول دارم

سوال: اتهام شما مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، آخرین دفاع خود را بیان

کنید؟ قبول دارم اشتباه کردم

۵_ قرار اخذ کفیل

با قید معرفی کفیل با وجه الکفاله به پانصد میلیون ریال، با عنایت به تایید اصالت بیمه نامه؛

مفاد قرار حضورا به متهم تفهیم گردید و متهم اظهار داشت که کفیل دارم

۶_ صدور قرار کفالت

شخصی به نام…………………..در شعبه سوم بازپرسی ناحیه…………….حاضر و با تسلیم برگ کفالت نامه و سند مالکیت موتور سیکلت

به نام خود به ارزش کافی با وجه الکفاله پانصد میلیون ریال کفالت از متهم را پذیرفته و دادگاه نیز اعلام نموده است: ملائت کفیل

محرز است.

۷_ابلاغ به شاکی جهت ارائه نظریه پزشکی قانونی

۸_ نظریه اول پزشکی قانونی

طبق مندرجات تصویر پرونده بالینی و رویت گرافها در تاریخ ۱۷/۴/۹۶ به دلیل شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست

ناشی از اصابت جسم سخت ثابت است

۹_ نظریه دوم پزشکی قانونی

با توجه به رویت آخرین کلیشه رادیوگرافی شکستگی نامبرده ترمیم یافته محسوب می شود و پرونده خاتمه یافته محسوب می شود.

ارش آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی ۲% دیه کامل انسان است. شکستگی دارای دیه مقدر می باشد

۱۰_ نظریه سوم پزشکی قانونی

با توجه به رویت کلیشه رادیوگرافی جدید ترمیم استخوانی هنوز ندارد لذا لازم است در تاریخ ۷/۱۱/۹۶ مجددا مراجعه نماید

 

متهم: آقای……………….. فرزند……………..متولد…………………دارای شماره ملی ………………….تبعه ایران مذهب شیعه مجرد مقیم تهران فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل

موضوع اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و رانندگی با موتور سیکلت بدون گواهی نامه

خلاصه جریان پرونده: موتور سیکلت توقیفی تحویل مالک گردید

متعاقب تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده دادیار مقام قضایی مسئول پرونده که عموما دادیار می باشند مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید:

نظریه دادیار: با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات مقرون به واقع متهم حاکی از قبول اتهامات انتسابی و همچنین نظریه کارشناس فنی تصادفات بر مقصر بودن متهم که مورد اعتراض نامبرده قرار نگرفته است؛ لذا بزه انتسابی به وی محرز و به استناد مواد ۷۱۸_۷۱۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی وی صادر و اعلام میگردد.

متعاقب صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان یا نماینده ایشان با قرار مذکور، دادستان یا نماینده ایشان مبادرت به صدور کیفرخواست برعلیه راننده خاطی می نماید:

کیفرخواست

سرپرست دادگاه کیفری ۲ تهران

با سلام و تحیات

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه…………شعبه سوم بازپرسی دادسرای……….. تهران متهم: جناب آقای………………………. فرزند…………….. متولد ………………….ساکن تهران تبعه ایران مذهب شیعه فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فعلا ازاد با قید قرار قبولی کفالت در تاریخ۱۵/۴/۹۶ در محدوده کلانتری………….مرتکب بزه بی مبالاتی در رانندگی بدون گواهی نامه منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی گردیده و با تکیه بر دلایل و قرائن موجود ازجمله: ۱_ گزارش مرجع انتظامی ۲_ شکایت شاکی_ ۳_ اقرار متهم ۴_ گواهی پزشکی قانونی ۵_ نظریه کارشناس و سایر قرائن و امارات پرونده، بزهکاری وی برای این مرجع محرز است؛ لذا بنا به ضرورت و لزوم کیفر و تادیب نامبرده به استناد مواد ۱۹-۸۹-۹۰-۴۴۸-۴۵۰-۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) رسیدگی به اعمال معارض قانون وی مورد تقاضاست.

طرفین در جلسه دادرسی می توانند شخصا حاضر شوند و یا با استخدام وکیل دادگستری امر دفاع و حضور در جلسه محاکمه را به وکیل دادگستری بسپارند.

متهم پس از قرائت کیفرخواست اظهار میدارد که اتهام و نظریه افسر تصادفات را قبول دارم و دفاعی ندارم. و در پایان متهم اظهار داشت که بی احتیاطی کرده ام و تقاضای بخشش یا تخفیف در جنبه عمومی جرم می نماید.

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای…………………….. فرزند………… متولد …………..تهران به شماره ملی ……………….مجرد و مسلمان و فاقد پیشینه کیفری متهم است به ارتکاب بزه بی مبالاتی در امر رانندگی با موتور سیکلت منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بدون داشتن گواهی نامه، دادگاه با عنایت به شکایت مطروحه و گزارش ماموران انتظامی و نظریه افسر کارشناس تصادفات و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم به استناد مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و لحاظ بند ت ماده ۸۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد. و به استناد مواد ۶۴۶و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به پرداخت دیه و ارش در حق مجنی علیه به شرح ذیل محکوم میگردد:

بابت شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست هشت صدم دیه کامل و بابت ارش آسیب نسج نرم محل شکستگی ناشی از محل جراحی و تعبیه ابزار ارتپدی دو درصد دیه کامل؛ رای صادره روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 

 

 

 

وکیل دادگستری
بهترین وکیل تهران
وکیل زمین
تعداد بازدید از این صفحه:۷۷۴ بازدید امروز: ۱ بازدید کل: ۱۳۰۶۸

بدون ديگاه

ارسال نظر

تماس باما
پشتیبانی واتساپی
به مشاوره نیاز دارید؟

سوال خود را از کارشناسان ما بپرسید